VUKI a.s.

Rating a informácie o VUKI a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre VUKI a.s. 48180 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 21. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9977% spoločností je horších ako VUKI a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti VUKI a.s." href="http://vuki.sk-rating.com/">
   <img src="http://vuki.sk-rating.com/vuki.png" width="150" height="25" alt="Rating VUKI a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating VUKI a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia